"Burnout", dat zal mij nooit overkomen. Toch wel dus ...
Gelukkig zijn er mensen die je hier doorheen kunnen helpen.
Het doet deugd te kunnen praten over je problemen. Met iemand die echt luistert!
Bedankt voor je raad, bedankt voor je advies.
Het heeft me geholpen om zelfbewuster te worden.
Men zegt "Na regen komt zonneschijn ...". Eindelijk kan ik dit terug geloven.
Ik heb er een fijn en goed gevoel aan overgehouden.
Een veilige omgeving waarin we terug leerden "praten" maar vooral "luisteren" naar elkaar.
Dit heeft onze relatie alvast gered!

Personalia

Psycholoog met meer dan 20 jaar ervaring

Diploma Licentiaat Klinische Psychologie (Universiteit Toulouse)

Erkend psycholoog bij de Psychologencommissie. Erkenningsnummer: 701104553.

Multidisciplinair: samenwerking met huisartsen, psychiaters

Ik volgde universitaire studies in Toulouse, Frankrijk. In 1993 behaalde ik het diploma van licentiaat klinisch psycholoog (D.E.S.S. Psychopathologie Clinique).

Vanuit mijn opleiding spitste ik me voornamelijk toe op de (lacaniaanse) psychoanalyse.

Praktische ervaring deed ik op in het gevangeniswezen, psychiatrie, en Bijzondere Jeugdzorg (5 jaar in voorzieningen en 9 jaar bij de Vlaamse Overheid, agentschap Jongerenwelzijn).

In 2004 vestigde ik me deeltijds als zelfstandig psycholoog in Tongerlo. Sinds 2011 oefen ik deze praktijk voltijds uit.

Werkgebied

De problemen waarmee ik als psycholoog geconfronteerd wordt, zijn zo verschillend, dat ik verplicht ben om het in sleutelwoorden uit te drukken.

In het bijzonder heb ik ervaring met een "individuele begeleiding" bij:

Depressie
Angstklachten
Dwanggedachten
Zingeving
Rouwbegeleiding
Traumaverwerking
Coaching
Stress Of Een Burn Out

Ook relatietherapie is mogelijk, in het bijzonder bij :

Communicatievaardigheden

Uiteraard staat mijn deur ook open voor andere dan de bovenstaande gebieden. Neem gerust contact met me op om na te gaan hoe ik u hierbij kan helpen.

Verloop

In een eerste gesprek wordt het probleem waarmee je zit of de vraag die je hebt, duidelijk gemaakt. Dan kijken we welke therapievorm voor jou het meest geschikt is, d.w.z. waar jij je het best bij voelt. Ik vind het zeer belangrijk dat elk gesprek verloopt in een voor jou veilige en ongedwongen sfeer. De drempel is veel lager dan je soms zelf denkt. De therapievorm kan bestaan uit gesprekstherapie waarbij de gesprekken vooral ondersteunend zijn. Die steun kan soms al voldoende zijn om terug kracht te putten en je leven een nieuwe wending te geven. Maar vaak is steun niet voldoende. Soms zit je zo vast in situaties en mechanismen die zich steeds maar herhalen, dat je het alleen niet meer ziet zitten. Die knopen moet je eerst kunnen ontwarren vooraleer je nieuwe keuzes en beslissingen kan nemen. In dat geval is een stuk analyse nodig.

Vanuit mijn werkervaring hanteer ik een eerder eclectisch model. Als basis betreft het inzichtgevende gespreksbegeleiding. Afhankelijk van je noden en specifieke behoeftes, nemen gesprekken de vorm aan gaande van zeer ondersteunend en gedragstherapeutisch tot ‘on analytic lines’.

In de behandeling is onze samenwerking de kern van het proces. Je merkt dat we een veilige omgeving maken waarin je dingen kunt uitproberen. Je kunt oefenen, voelen hoe iets voelt. Niet alleen door na te denken, maar door samen te werken.

Ik verkies rechtstreekse, open communicatie en werk bij voorkeur confronterend/provocatief. Je krijgt van mijn onmiddellijk reactie op wat er gebeurt, hoe je overkomt, wat ik aan je merk. Dat geeft jou de ruimte grenzen te verkennen, je authenticiteit te vinden en ruimte te laten voor de dingen die je niet geleerd hebt.

De minimale voorwaarden zijn dus dat je, als cliënt, kan spreken en openstaat voor (zelf-) reflexie; om die reden richt ik mij bij voorkeur op volwassenen en jongvolwassenen met neurotische problematiek of herstellend na psychose. Na telefonische aanmelding engageer ik me om op zeer korte termijn een eerste kennismakingsgesprek te organiseren. Naast een wederzijdse kennismaking beoogt dit gesprek een korte probleeminventarisatie en een aanzet tot anamnese. De focus ligt op de aanmeldingsklacht volgens jou als cliënt en jouw omgeving (en verwijzer). Op deze manier kunnen tevens concrete werkpunten voor een eventuele begeleiding geformuleerd worden. Aan het einde van dit eerste gesprek maken we een nieuwe afspraak onder voorbehoud: je hebt (be-)denktijd om de keuze te maken om al dan niet de begeleiding op te starten, en je bevestigt deze tweede afspraak telefonisch. Het spreekt voor zich dat ik tracht de wachttijd tussen het eerste gesprek en de feitelijke opstart van de begeleiding zo kort mogelijk te houden. Bij opstart van een begeleiding ga ik ervan uit dat we elkaar regelmatig ontmoeten, zolang het nodig is. De duur van een begeleiding is dus zeer individueel, mijn ervaring van de afgelopen jaren leert me dat dit kan schommelen tussen 2 gesprekken en 3 jaar of langer. Het doel van de begeleiding is resultaatgericht en streeft een verbetering na op symptomatisch vlak, verbeterde ik-functies en een verruimd inzicht in eigen denken/voelen/handelen, zonder daarom ‘genezing’ als klinisch eindpunt. Van zodra je zicht krijgt in onderliggende triggers en patronen, werken we naar afronding toe.

Afspraak maken

In mijn praktijk hanteer ik een heel flexibel rooster. We zoeken samen naar het meest geschikte moment voor ons gesprek.

Als je een afspraak wenst te maken, bel je me best op volgend nummer:

Je kan ook altijd een email sturen via volgende formulier:

Het adres van de praktijk : Langstraat 42, 2260 Westerlo